Åse frafjord johnson

Jeg bruker mine egne erfaringer og illustrasjoner sammen med fagkunnskap når jeg formidler, og får svært gode tilbakemeldinger på at foredragene inspirerer og treffer bredt. Foredragene varer som regel fra 45 – 90 minutter, men kan tilpasses. Tilbakemeldinger: Se Respons.

Noen stikkord om innholdet i foredragene:
Endringsprosesser. Valg og bevisst fokus. Gode sirkler. Kraften i god kommunikasjon.

Å se etter muligheter og løsninger, nytt perspektiv. Å ta ansvar. Et liv i balanse.
Hvordan sørge for å fylle tanken jevnlig. Energigivere.
Handling vs å snakke om og tenke på. Bryte mønstre. Indre selvsnakk.
Å leve i og komme seg gjennom vanskelige og tøffe livssituasjoner.
 

EMNER

·      Velg fokus

·      Kraften i god kommunikasjon

·      Livet har mange farger

·      Historien om ei notisbok og hva den førte til

·     Hvordan takle endringer og motgang

·      Bilder som Døråpnere. Samtaleverktøy
 

Ta kontakt for mer info og/ eller priser. 

Oppdrag – et utvalg 

·      Fagdag for helsesøstre, barnevernet og familiesenteret i Hå kommune, Rogaland

·      Ansatte innen helse, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane

·      Fagdag for alle ansatte innen omsorg, Time Kommune, Rogaland

·      Djupskolen til Hans Christian Medlien, Hedmark
       Foredrag i tospann med Inge Eidsvåg, forfatter og Nansenskolerektor

·      Fagdag, Jæren DPS

·      Ansatte, avd. psykisk helse, Randaberg kommune, Rogaland

Foredrag for Krise- og beredskapsgruppa, Human-Etisk Forbund, Rogaland

·      Nettverkssamling for sosiallærere i Sandnes kommune

·      Nettverssamling helsesøstre, Time kommune

·      Årsmøte, Røde Kors, Rogaland

·      Forum for barn og unge, psykisk helse på Jæren

·      Stavanger Universitetssykehus

·      Introduksjonsseminarene ved Jæren DPS - fast 4 ganger årlig

·      Barneansvarlige, Rogaland A-senter

·      BUP Bryne

·      Livsglededagene, Time kommune

·      LAA, Landsforeningen Alopecia Aleata, årsmøte Oslo

·      Åpent seminar, Ålesund

·      Åpent foredrag, Stjørdal kommune, Trøndelag

·      Åpent foredrag, M44 Bryne

·      Åpent foredrag, Herøy kommune, Møre og Romsdal

·      Åpent foredrag, Kirkens Bymisjon – Stavanger

       

Foredrag, skole: 

·      Foredragsholder, Aschehoug forlag/Bro.

·      Hel fagdag for alle lærere i Naustdal kommune, Sogn og Fjordane  

·      Hel fagdag for Algarheim skole, Ullensaker kommune

·      Hel fagdag for Jessheim skole og ressurssenter

·      3 kursdager for Lassa skole, Stavanger  

·      Jåtten skole, Stavanger

·      Auglend skole, Stavanger